Blog

You are Here Inici|Blog|NOUS PROGRAMES D’EQUINOTERÀP

NOUS PROGRAMES D’EQUINOTERÀPIA DISSENYATS AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA PSICÒLOGA ANNA AIXÀS INGLA

EQUÀNIMA, amb el convenciment de que “cal realitzar el possible per assolir l’impossible”, crea, amb la col·laboració de la PSICÒLOGA ANNA AIXÀS INGLA, els nous programes d’EQUINOTERÀPIA dirigits a:
1.
Persones amb trastorns de l’espectre autista
2.
Persones sèniors amb demències senils
3.
Persones amb altres capacitats
4.
Joves en risc d’exclusió social
1. PROGRAMA PER A TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA:
L’autisme infantil és un trastorn de la intercomunicació
i de la interrelació que dóna lloc a un deteriorament del desenvolupament, tant
emocional com cognitiu.
Objectiu del
programa
:
Complementar el tractament de l’usuari i col·laborar en la millora de la seva
adaptació i la seva qualitat de vida. Les activitats amb el cavall, individuals
a l’inici i grupals després, estan dissenyades per ajudar a la persona en:
  vÀrea Psicològica i/o
Emocional:
Augmentar l’interès en el món
exterior.
Millorar el control emocional i
l’autodisciplina.
Millorar la capacitat d’atenció.
v  Àrea de Comunicació i
Llenguatge:
Millorar i augmentar la comunicació
gestual i oral.
Augmentar el vocabulari.
v  Àrea de Socialització i
relacional:
Augmentar les relacions socials.
Fomentar patrons de relació adequats
en un entorn normalitzat.
v  Àrea Física i Psicomotriu:
Reduir els patrons de moviments
estereotipats.
Potenciar la integració sensorial.
v  Àrea d’Adquisició de nous
aprenentatges:
Potenciar la seqüenciació i la
planificació motriu.
Millorar la coordinació óculo-manual.

2.-PROGRAMA SENIORS AMB DEMÈNCIA SENIL:

La demència és una síndrome que implica el deteriorament de la memòria, el funcionament cognitiu i el comportament que provoca l’aparició de dèficits funcionals per a la vida quotidiana.


Objectiu del
programa
: En
estadis inicials i moderats de la malaltia existeix encara capacitat
d’aprenentatge perquè existeix encara neuroplasticitat cerebral, si bé, amb
menys intensitat. Per tant, uns exercicis adequats i un ambient estimulant
ajuden a minimitzar l’impacte neurodegeneratiu de la malaltia. Amb el contacte
amb el cavall i els exercicis duts a terme a través d’ell, aquestes persones
poden manifestar millores en els següents àmbits:

v  Àrea neuromotriu:
Regulació del to muscular.
Disminució de reflexes tònics i
reaccions associades.
v  Àrea sensomotora i
pricomotriu:
Foment de la integració sensorial
(tàctil, vidual i auditiva).
Desenvolupament de la coordinació
psicomotriu gruixuda i fina.
Increment de l’agilitat i la força
muscular.
v  Àrea psicològica i emocional:
Increment de l’autoconfiança i
l’autoestima.
Disminució dels impulsos agressius.
Augment de l’atenció i la
concentració.
v  Àrea de la comunicació i el
llenguatge:
Millorar i augmentar la comunicació
gestual i oral.
Augmentar el vocabulari.
3. PROGRAMA PER A PERSONES AMB ALTRES CAPACITATS

Si prenem com a referència la definició clàssica, entenem
com a discapacitat les restriccions o absències de capacitat per desenvolupar
tasques quotidianes.
Dins d’aquest programa considerem que les persones amb
altres capacitats evolucionen i maduren al llarg de la vida, com tota la resta
i, per tant, desenvoluparan canvis en la adaptació a l’entorn i en la seva
capacitat de processament i eficàcia.
Al mateix temps, cal tenir en compte que la motivació,
l’autoconcepte i les interaccions socials actuen com a elements catalitzadors
de les funcions intel·lectuals, així doncs, han de ser preses en consideració
alhora de planificar els suports necessaris per intentar aconseguir la màxima
adaptació d’aquestes persones en la vida quotidiana.
Dels diferents tipus de discapacitats que existeixen, el
programa va adreçat a sensorials (auditiva o visual) i intel·lectuals.
Objectiu del
programa
: Les
activitats assistides amb cavalls (AAC) estimulen la utilització de la resta de
sentits i capacitats, de manera que ajuden a les persones amb altres capacitats
a:
v  Àrea Psicològica i/o
Emocional:
Augmentar l’autoestima
Desenvolupar la paciència.
Millorar el control emocional (tant en
la manifestació de les emocions positives com de les negatives)
v  Àrea sensorial:
Foment de la integració sensorial
(tàctil, vidual o auditiva).
Àrea de Socialització i relacional:
Augmentar les relacions socials.
Fomentar patrons de relació adequats
en un entorn normalitzat.
4. PROGRAMA JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL :


Dirigit a joves que, degut als comportaments que poden
manifestar en certs moments, es troben en una situació de risc de no adaptar-se
correctament a nivell social, escolar o laboral.
Les característiques més freqüents d’aquestes persones
son:
1) Una baixa tolerància a la frustració.
2) Poc control dels impulsos.
3) Poca adaptació a l’entorn social i familiar.
4) Problemes per mantenir l’atenció i la concentració.
4) Una baixa autoestima.
5) Conductes de risc (delinqüència, consum de drogues,
trastorns alimentaris i sexualitat de risc)
Objectiu del
programa
: A
partir del contacte i les activitats realitzades amb el cavall, podem ajudar a
aquestes persones en:
vÀrea Psicològica i/o
Emocional:
Millorar l’autoestima i la seguretat
en un mateix.
Fomentar els vincles afectius.
Desenvolupar la tolerància a la
frustració.
Millorar el control emocional i
l’autodisciplina.
Millorar la capacitat d’atenció.
v  Àrea de Comunicació i
Llenguatge:
Millorar i augmentar la comunicació
assertiva.
Àrea de Socialització i relacional:
Augmentar les relacions socials.
Fomentar patrons de relació adequats
en un entorn normalitzat.
Augmentar l’empatia.
Les activitats que es plantejaran al jove, primer a
nivell individual i després en grup, es dissenyaran per donar resposta a les
necessitats específiques de cada persona. Per tant, segons la seva problemàtica
i la causa de les seves conductes, es farà un pla específic per abordar les
seves necessitats concretes.
PREGUNTES FREQÜENTS:

Com és que els
cavalls poden ajudar a persones amb realitats tan diverses?
Perquè són animals extremadament sensibles que connecten
amb l’essència de cada persona. Aquesta connexió sumada a la seva presència i
bellesa fa que els humans es sentin bé en companyia dels equins. Alhora el
cavall, actuant com a mediador, contribueix a la millora i evolució de les
persones potenciant en elles habilitats i millorant aspectes del
desenvolupament global.
En què
consisteixen les teràpies assistides amb cavalls?
Es tracta de realitzar uns exercicis en els que el cavall
n’és part integral, programats i seqüenciats per promoure beneficis en el
funcionament físic, social, emocional i/o cognitiu de la persona.
Es realitzen pràctiques de maneig i cura del cavalls i
pràctiques que es fan peu a terra acompanyat del cavall en les que s’interactua
amb diverses situacions i objectes. Per tant, són aptes per a tothom perquè han
estat creades per a que cada persona, des de la mesura de les seves capacitats,
pugui desenvolupar-se i millorar.
Qui ha dissenyat els programes?
La Psicòloga Anna Aixàs Ingla, la Coach Assistida amb Cavalls
Marta Rey Cervós i l’Especialista Equí Albert Flores Fernández.
Quins cavalls
són els facilitadors equins?
La Dune, el Thuram, l’Indian, la Làctia, L’Hermes i el
Texas. Viuen en ramat, sense ferrar i sense estar estabulats. Això fa que
siguin animals equilibrats i feliços. EQUÀNIMA és una empresa compromesa amb el
benestar dels animals.
Com
ho hem de fer per contractar una sessió?
Les visites han de ser concertades, contacteu amb
EQUÀNIMA per fer la reserva, a través d’info@equanima.cat o del telèfon 673 64
90 65.
Quant dura una
sessió i quant val?
Dura una hora i val 60 €.
On està
EQUÀNIMA?
A La Seu d’Urgell, Borda Jeroni, Talares 19

ABOUT THE AUTHOR

The author didnt add any Information to his profile yet

LEAVE A COMMENT

Equanima